""Wanneer een aantal van onze vrienden dit lezen zullen ze waarschijnlijk zeggen: Zie je wel, je spreekt gewoon Fries. Mja, dat is niet helemaal waar, maar dat peuter je ze toch niet aan het verstand. Bij een goede taal of dialect hoort toch ook een volkslied. En ook zangers die niet bang zijn om in het dialect te zingen. Maar laten we beginnen met het dialect.

Het Westerkwartiers (Westerkertiers) is het Groningse dialect dat het meest lijkt op het Fries en gesproken wordt in het Westerkwartier.

Evenals het Fries bezit het Westerkwartiers geen werkwoorden met wederkerende voornaamwoorden, zoals “zich wassen”. Deze worden in het Westerkwartiers genoemd “hom wassen”, terwijl in de rest van Groningen“zuch wassen” of “zok wassen” gebruikt wordt. Ook het woord voor “in” is in dit gebied “ien”, in uitspraak gelijk aan het Friese “yn”. Het Westerkwartier is namelijk het overgangsgebied van het Gronings naar het Fries. Door sprekers van het Hoogelandsters wordt het Westerkwartiers ook wel Overdaips genoemd. Dit komt doordat het Westerkwartier over (aan de andere kant van) het Reitdiep ligt. Andersom duiden sprekers van het Westerkwartiers ook sprekers van het Hogelandsters daarom ook wel zelf als Overdaipsen aan.

bron: Wikipedia

Dus nee, het is geen spraakgebrek, het is een serieus dialect. En wel een dialect dat twee streken verbindt. Ik vind dat wij Westerkwartierders daar wel trots op mogen zijn.

Volkslied

We zijn zó trots, dat we ons eigen volkslied hebben. Ik moet eerlijk bekennen dat ik van het bestaan niet wist, totdat ik wat onderzoek ging doen voor dit artikel. Ik weet ook nog niet zo goed wat ik er van moet vinden.

Hier is in ieder geval een uitvoering van het volkslied. Mocht je het niet kunnen verstaan, dan heb je geluk. Onder de video staat de tekst.

Diskaant Lauwers het zien eigen toal
Diskaant Reitdiep het zien eigen verhoal
Gien mins of macht ontnimt ooit de kracht
van ‘t eigen verhoal ien zien eigen toal

De grootste schat leit hier aan diskaant stad
De grootste schat leit hier
ien ‘t Grunniger Westerkwartier

Van zand en steen tot aan diekenklei
van groene greide tot aan bieten en weit
van wad tot wold leeft jong en old
op eigen manier
ien ‘t Westerkwartier

De grootste schat leit hier aan diskaant stad
De grootste schat leit hier
ien ‘t Grunniger Westerkwartier

Dorpsgenoot

Maar naast een volkslied hebben we gelukkig ook meer muziek. Een daarvan is dorpsgenoot Piet Buist. Om met Gronings understament: Hij zingt niet onaardig. Trots op onze dorpsgenoot.