Overgestapt van Jekyll naar WordPress .. Alweer..

Inderdaad. Ik heb het weer gedaan. Ik ben weer overgestapt van Jekyll naar WordPress.

Eens in de zoveel tijd lijkt het me een goed idee om mijn sites van WordPress naar Jekyll te migreren. Meestal denk ik dat de sites sneller en veiliger worden. En tot op zekere hoogte is dat, denk ik, ook het geval. Jekyll genereert statische pagina’s zonder database handling, waardoor de pagina niet bij iedere bezoeker opnieuw aangemaakt hoeft te worden en ga zo maar door.

Aan de andere kant betekent het overschakelen naar een static generator dat je wel wat dingetjes kwijtraakt, zoals het online kunnen bewerken van je pagina in een WYSIWYG editor en vervolgens die pagina weer beschikbaar maken online. En ja, ik weet dat er editors voor Jekyll en OctoPress bestaan die dat kunnen, maar dat gaat wat mij betreft nou net weer een beetje te ver. Ik bedoel, als je dan toch pagina’s online gaat bewerken, waarom gebruik je dan niet een platform wat daarvoor bedoeld is?

Ik zal niet zeggen dat dit de laatste keer is dat ik zal switchen, maar iedere keer raak ik een beetje informatie en plaatjes kwijt. Aan de andere kant, misschien is dat nog niet eens zo gek. Als ik sommige posts die ik in het verleden heb gemaakt bekijk, denk ik wel eens bij mezelf: “Is het internet nou een betere plek doordat dit artikel daar staat?” En meestal moet ik dan toegeven dat het niet zo heel veel bijdraagt.

Dus, hou deze blog in de gaten, want 1 ding is zeker: Er zullen dingen gaan veranderen. En hopelijk betekent dat ook verbetering.

163 / 166

Switched from Jekyll to WordPress .. Again ..

Yup, I did it again. I switched from Jekyll to WordPress, again.

Every now and then I get the urge to migrate my sites from WordPress to Jekyll. Most of the times I think it will be faster and more secure. And to a certain degree I think that is true. Because of the static pages Jekyll creates no database handling, on-the-fly page generation is being done and so on.

On the other hand, by switching to a static generator you loose some advantages, like being able to create a page in a WYSIWYG editor online and publish it real fast. And yes, I know there are editors for Jekyll or OctoPress that can do that, but in my mind that defies the purpose, at least from the security perspective. I mean, if you go on editing pages online, why not use a platform that is created just for that.

I’m not saying that this will be the last time I switch, but I loose a bit of information and images each time I switch one way or the other. Perhaps that’s a good thing, because I look at everything I posted in the past and ask myself ‘Is the internet a better place because of this post?’. And most of the times I have to say ‘No’.

So, keep an eye out for the blog, because things will be changing. And hopefully for the better.

167 / 166

Leave a Reply