Ik heb een dashboard op een monitor staan in mijn kantoor. Hierop laat ik van alles zien wat ons huisautomatiseringssysteem Home Assistant meet en regelt. Dit dashboard heb ik gemaakt met Grafana.

Een van de dingen die ik wilde weergeven was een overzicht van onze camera’s en dan vooral van de deurbel. Helaas ondersteunt Grafana (in ieder geval op dat moment niet) geen RTSP streams.

Om toch de camera’s weer te geven heb ik een script gemaakt die iedere seconde een snapshot maakt van de camera. Deze snapshots gebruik ik vervolgens in Grafana in een HTML-frame.

#!/bin/bash
url0='rtsp://10.0.x.x:7447/<scream>'
url='rtsp://10.0.x.x:7447/<stream>'
url1='rtsp://10.0.x.x:7447/<stream>'
url2='rtsp://10.0.x.x:7447/<stream'
#ffmpeg -i $url -r 1 -vsync 1 -qscale 1 -frames:v 1 -loglevel quiet -f image2 /containers/huis.elsinga.local/public_html/camera/images_$(date +%F_%H-%M-%S).jpg
while true; do
  # Do something
  ffmpeg -y -i $url -r 1 -vsync 1 -qscale 1 -frames:v 1  -loglevel quiet -f image2 /containers/url/public_html/camera/belvoordeur-klein.jpg
  sleep 1;
done