Van 9 tot en met 12 februari 2016 was de Integrated Systems Europe in Amsterdam. ISE is een van de grootste, zo niet de grootste, beurs op het gebied van digitale reclameborden, smart buildings en AV/audio.

De closing keynote werd verzorgd door dr. Michio Kaku. Naast dat hij theoretisch natuurkundige is, is dr. Michio Kaku futurist. Hij houdt zich bezig met hoe het wonen, leven, werken en reizen in de toekomst zou kunnen zijn. Hij spiegelde hier een interessante toekomst voor.

"Michio

Het voorspellen van de toekomst is niet eenvoudig. Soms gaan ontwikkelingen sneller dan verwacht. Ik denk dat niemand had kunnen voorspellen dat het computernetwerk dat bedoeld was voor het delen van elkaars apparaten zich zou doorontwikkelen naar het internet zoals dat we nu kennen en dat dit de muziekindustrie permanent zou veranderen. Aan de andere kant zijn vliegende auto’s nog steeds geen gemeengoed.

Onderstaande video, 2057 – The Body, schets een beeld van het leven in 2057. Hoe ziet bijvoorbeeld gezondheidszorg er uit in 2057? Kijk naar de video en oordeel zelf.

Wanneer je deze video interessant vond, kijk dan ook zeker naar delen 2 (The City) en 3 (The World) van het leven in 2057.

Wat kunnen we nu al?

We kunnen nu al ontzettend veel. Veel mensen lopen al met een of ander vorm van smartwatch of fitnesswatch die bijhoudt hoeveel je loopt per dag, hoe je hartslag is gedurende de dag en aangevuld met een smartphone en hulpmiddelen kan het slimme horloge zelfs al het insulineniveau in je bloed bepalen.

In de toekomst gaan we gebruik maken van zelfrijdende auto’s. Dat is al niet eens zo gek ver meer in de toekomst, aangezien oa merken als Tesla, BMW en Google al druk bezig zijn met de zelfrijdende auto. Minister Melanie Schultz verwachtte in 2013 al dat binnen twintig jaar alle auto’s op de Nederlandse wegen zelfrijdend zijn.

We kunnen communiceren met iedereen, ook al spreekt men een andere taal. In combinatie met slimme brillen of contactlenzen kunnen we, terwijl we met andere mensen praten, door de ondertiteling de ander begrijpen.

We kunnen al lichaamsdelen en organen printen. We kunnen al kledingstukken maken die energie opwekken en kledingstukken die je gezondheid kunnen monitoren.

Wat zijn de negatieve kanten?

Natuurlijk levert de techniek een heleboel voordelen op, maar we moeten absoluut niet voorbij gaan aan de gevaren van altijd bekeken, gemeten en gescreend te worden. Ook het automatiseren van allerlei, nu nog, menselijke activiteiten levert de nodige uitdagingen op. Ik zie zelf nog wel wat negatieve kanten aan de ontwikkelingen. Wanneer altijd en overal bekend is waar we zijn, wat we doen, wie we zien, wat onze bloeddruk en hartslag is, of we wel genoeg hebben bewogen, etc. is de vraag of we nog wel privacy hebben overbodig, aangezien alles van iedereen bekend is. We leggen hiermee ons volledig vertrouwen in de partijen die iets met die gegevens doen.

Een voorbeeld:
Wanneer onze sportschoenen gaan melden aan de verzekeringsmaatschappij dat je al een tijdje niet meer het hard gelopen zou het maar zo kunnen zijn dat je verzekeringspremie omhoog gaat. Hetzelfde geldt voor je eet- en drinkgewoontes. Wanneer je slimme bril heeft vastgelegd dat je iemand hebt ontmoet die het niet zo nauw neemt met de wet kom jij misschien ook wel op een lijst waardoor je extra in de gaten wordt gehouden, of is het afsluiten van een verzekering ineens niet meer mogelijk.

We worden weggeautomatiseerd

Dit onderdeel kwam niet echt terug in de speech van dr. Michio Kaku, maar wordt denk ik wel een probleem in de toekomst, namelijk de automatisering van allerlei functies en taken door computersystemen en robots.

Nu al kunnen we veel taken die op basis van een set afspraken of workflow uitgevoerd kunnen worden, automatiseren. Het maakt hierbij niet uit of het om administratieve taken gaat, of bijvoorbeeld beoordelingen van leningen. Ditzelfde geldt voor mechanische taken. Robots kunnen veel van deze handelingen overnemen van mensen.

Hierdoor zullen veel van onze huidige, administratieve en mechanische banen verdwijnen. Uiteraard komen hiervoor wel banen terug, maar die vereisen vaak andere skills, waardoor de mensen die weggeautomatiseerd worden vaak geen nieuwe baan kunnen krijgen.

Meer weten?

Op de site van Dr. Michi Kaku staan meer interessante video’s en artikelen.

De speech van Dr. Michio Kaku is ook zeer interessant. Hij gaat hierbij in op een aantal interessante thema’s, zoals ‘Alles weten is mooi, maar moeten we alles wel willen weten?’.

https://www.youtube.com/watch?v=pmCyzloUo4g

Nu jij

Michio Kaku voorspelt een aantal interessante ontwikkelingen. Aan de voorspellingen die hij doet zitten ook best wel donkere kantjes. Hoe kijk jij hier tegenaan? Hoe zie jij het leven in 2057?