Een van de grote voordelen (in mijn ogen) is dat de grafische omgeving gebouwd is op PowerShell, dat wil zeggen dat alle acties die vanuit de grafische omgeving worden uitgevoerd omgezet worden naar een commando welke door PowerShell wordt uitgevoerd.

Dit heeft een ander groot voordeel. Wanneer bepaalde functionaliteit in de grafische omgeving niet beschikbaar is kan deze vaak nog wel worden uitgevoerd vanaf de commandoregel van PowerShell.
Zelfs in het geval dat de commando’s standaard niet aanwezig zijn kunnen deze vaak worden toegevoegd in de vorm van scripts (commandlets) of DLL’s.

Daarnaast is Outlook Web Access 2007 (OWA) vernieuwd. Twee zaken hierbij opvallen zijn toegang tot meerdere mailboxen tegelijk en localization.
Hiermee is OWA een volwaardige vervanger geworden van de desktopversie van Outlook.

Terug van weggeweest is ook de mogelijkheid om een mailbox te creëren voor resources en equipment, zoals in Exchange 5.5 mogelijk was.

Ook de koppeling met telefooncentrales biedt nieuwe mogelijkheden. Hiermee is het mogelijk om je e-mail te laten voorlezen via telefoon en hierop te reageren. Ook is het mogelijk om afspraken in je agenda te verplaatsen alleen maar door te bellen naar je agenda en aan te geven dat je later komt of de afspraak wilt verplaatsen. Automatisch wordt dan ook de afspraak bij deelnemers aan deze vergadering de tijd aangepast.

http://www.microsoft.com/netherlands/exchange/default.aspx