100 dagen September 20, 2017

Energie uit de zon? Gebruik zonenpanelen!

Zon is de grootste ‘renewable’ bron van energie op aarde. Er zijn veel toepassingen waarbij ‘onze’ zon als energiebron fungeert.

Zonlicht omzetten in warmte

Een van de toepassingen is het omzetten van zonnestralen in warmte. Het zonlicht verwarmt via vloeren en wanden je woning. Zon kan daarnaast ook gebruikt worden voor het verwarmen van water. Met behulp van een zonnecollector wordt het zonlicht omgezet in warmte. Een warmtewisselaar voert vervolgens de warmte af naar een geisoleerd watervat/reservoir, waar de warmte wordt opgeslagen, zodat het later gebruikt kan worden.

Zonlicht omzetten in elektriciteit

Het zonlicht kan ook worden omgezet in elektriciteit. Sommige materialen, zoals silicium, kunnen door een speciale behandeling gevoelig gemaakt worden voor daglicht. Wanneer dat materiaal vervolgens aan zonnestraling blootgesteld wordt, wordt er een elektrische stroom opgewekt, het zogenaamde ‘photovoltaïsch effect’ (PV). De elektriciteit kan daarna worden gebruikt voor het dagelijkse reilen en zeilen in je woning.

Zonnepanelen leveren dus elektriciteit afkomstig uit een duurzame bron. De opgewekte elektriciteit kun je gebruiken voor huishoudelijke apparatuur maar ook combinaties met bijvoorbeeld een warmtepomp om je huis te verwarmen. Hierdoor gebruik je minder fossiele brandstoffen voor de verwarming en elektriciteit van je huis, wat uiteindelijk weer beter is voor het milieu.

Orientering

Om optimaal gebruik te maken van de zon is het belangrijk de richting van zonnepanelen en collectoren op de zon te richten. Op het noordelijk halfrond betekent dit dat de panelen naar het zuiden gericht moeten worden. Hierdoor hebben de zonnepanelen de meeste opbrengst. Betekent dit dat zonnepanelen op het oosten of het westen geen zin hebben? Nou, dat nu ook weer niet. Zonnepanelen op het oosten en westen hebben, afhankelijk van de hellingshoek, nog steeds een opbrengst van rond de 80%. Uiteindelijk blijft hoe beter de zonnepanelen op het zuiden gericht zijn, hoe meer opbrengst ze kunnen leveren.

Is zonlicht voldoende?

Wanneer je voldoende zonnepanelen plaatst en gebruik maakt van accu’s om de teveel opgewekte energie op te slaan voor mindere tijden kun je af met alleen maar de kracht van de zon. Maar in de meeste gevallen is het antwoord: “Nee, alleen zonlicht is niet voldoende.”

Author: A.J.

Posted on: September 20, 2017